Yêu cầu thiết kế
Bạn đã có sẵn file thiết kế photobook:
Sau khi nhận được file thiết kế, Artclick sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 tiếng để xác nhận đơn hàng.
Thành phẩm sẽ được giao cho bạn tại cửa hàng Artclick hay tại địa chỉ nhà bạn trong vòng 4 ngày.
 
Yêu cầu Artclick thiết kế theo mẫu có sẵn:
Sau khi nhận được file ảnh, Artclick sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 tiếng để xác nhận đơn hàng và các yêu cầu khác.
File thiết kế sẽ được gửi cho bạn duyệt trong vòng 3 ngày sau khi xác nhận đơn hàng và thanh toán 100%.
Thành phẩm sẽ được giao tại cửa hàng Artclick hay địa chỉ yêu cầu trong vòng 4 ngày sau khi xác nhận thiết kế.
 
Yêu cầu Artclick thiết kế theo mẫu riêng:
Sau khi nhận được file ảnh, Artclick sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 tiếng để xác nhận đơn hàng và các yêu cầu khác về thiết kế.
File thiết kế sẽ được gửi cho bạn duyệt trong vòng 1 tuần làm việc sau khi xác nhận đơn hàng và thanh toán 100%.
Thành phẩm sẽ được giao tại cửa hàng Artclick hay địa chỉ yêu cầu trong vòng 4 ngày sau khi xác nhận file thiết kế.
 
Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với cửa hàng.